NAZAJ
Osebkov odvisnik

 

Osebkov odvisnik je podredni stavek, ki dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o vršilcu dejanja (ali nosilca stanja). Od glavnega stavka je ločen z vejico.

 

Uvajajo ga vezniki (da, ali, če), oziralni zaimki (kdor, kar ...) ali vprašalni zaimki (kdo, kaj ...).

 

Vprašalnica: Kdo ali kaj?

 

Primer 1

Banko zanima, ali ste sposobni podjetniško idejo tudi izpeljati v praksi.

 

Primer 2

Kdor si kupi tale avtomobil, lahko kar pozabi na avtoceste.

 

Osebkov odvisnik lahko iz stavka pretvorimo v stavčni člen, in sicer v osebek.

 

Primer 3

Veseli me, da si kupila nov avto. – Veseli me tvoj nakup novega avta.

 

Če je glavni stavek prekinjen z odvisnim stavkom, vejico pišemo pred odvisnikom in za njim.