NAZAJ
Posledično priredje

 

Posledično priredje povezuje dva neodvisna stavka. Veznik uvaja stavek s posledico oziroma sklepom.

 

Vezniki posledičnega priredja so: zato, zaradi tega, torej, zatorej, tako.

 

Primer 1

Zmanjkalo nam je goriva, zato smo stali ob cesti in čakali na vlečno službo.

 

Pred vezniki posledičnega priredja pišemo vejico.

 

Primer 2

Stik polja in gozda ima v Sloveniji dolžino ekvatorja, torej meri kar 40.000 km.